Dodacie podmienky

Obsah

Dodacie podmienky

  1. Dodávky elektronicky objednaného tovaru realizujeme podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností predávajúceho. Tovary budú expedované v čo najkratšom možnom termíne, obvykle do 3 pracovných dní od dňa, kedy Predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky Kupujúceho a to na miesto dodania uvedené v elektronickej objednávke.
  2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.
  3. Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom, prípadne telefonicky na zadanom telefónom čísle uvedenom v objednávkovom formuláre.
  4. Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriéra Go4 s.r.o. na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke a spravidla doručený do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru kuriérom.
  5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
  6. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru, alebo Vám bude zaslaná elektronicky na Vami uvedenú emailovú adresu , vzhľadom na šetrenie životného prostredia . Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať doklad o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s kuriérom GO4  protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
  7. Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá nejaví tieto znaky. Dopravca GO4 je povinný predať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca.
  8. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

Doprava a balné

  1. Ceny pre zaslanie kuriérom GO4  v rámci Slovenska sú uvedené nižšie v tabuľke. Balík Vám doručia na Vami uvedenú adresu dodania a budete informovaný prostredníctvom SMS.

 

Cena dopravy :Bez DPHS DPH 
na území Bratislavy:   
do 10 kg, resp. volumetrika3,00 €3,60 €zásielka
do 40 kg, resp. volumetrika4,00 €4,80 €zásielka
z Bratislavy kdekoľvek na Slovensko:   
do 10kg, resp. volumetrika3,00 €3,60 €balík
do 20kg, resp. volumetrika4,00 €4,80 €balík
do 30kg, resp. volumetrika5,00 €6,00 €balík
do 40kg, resp. volumetrika6,00 €7,20 €balík
Doprava do zahraničia – cenová ponuka na vyžiadanie .

Platobné podmienky

Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

  • PLATBA KREDITNOU KARTOU (napr. VISA): Kupujúci uhradí plnú sumu objednaného tovaru prostredníctvom svojej platobnej karty cez online systém Stripe. Tovar mu bude odoslaný najbližší možný termín kedy bude tovar pripravený k expedícii.


Informácie o Vašej zásielke Vám vieme poskytnúť na info@bluewater.help, alebo tel. č. +421 903777658.