Zásady ochrany osobných údajov

Tak ako na ochrane prírody nám záleží aj na Vašom bezpečí, preto spoločnosť Blue Water s. r. o., ako Predávajúci na e-shopu www.bluewater.help, je zodpovedná za ochranu  Vašich osobných údajov spracúvaných v rámci Vášho osobného účtu na e-shope bluewater.help .

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá.. Nižšie nájdete informácie o tom, ktoré osobné údaje sú získavané pri registrácii  a nákupe našich produktov na našom e-shopu, za akým účelom sú tieto údaje využívané a aké sú ďalšie podmienky ich spracúvania.

I. Všeobecné informácie k návšteve www.bluewater.help e-shopu:

Pri návšteve e-shopu a webovej www.bluewater.help zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje iba v rozsahu potrebnom pre vykonanie  poskytovania našich služieb  a zabezpečenie vybavenia Vašich objednávok a prípadných reklamácii. Zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu udeleného používateľom, na základe oprávneného záujmu, alebo za účelom plnenia zmluvy, a to podľa podmienok uvedených v tomto článku.

Údaje o nevyhnuté pre spracovanie Vašich objednávok:

  • e-mail, na ktorom budete informovaný  o priebehu Vašich objednávok a na účely registrácie na e-shope;
  • meno a priezvisko, prípadne meno a priezvisko preberajúcej osoby vašej objednávky;
  • fakturačná adresa pre vystavenie daňového dokladu zmysle zákona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 písm. b);
  • adresa doručenia vašich objednávok;
  • telefonický , alebo mobilný kontakt,  na ktorom môžete byť informovaný doručení Vašich  objednávok , prípadne Vás môžeme kontaktovať pri nezrovnalostiach v objednávke;
  • pri registrácii ako spoločnosť alebo živnostník, je potrebné navyše uviesť aj IČO, DIČ a IČ DPH.


Vaše údaje sú zabezpečené v našich chránených databázach na našom servery. O zmene Vašich údajov nás môžete kedykoľvek informovať na našom e-maile info@bluewater.help , či ich aktualizovať prostredníctvom správy profilu po prihlásení sa na našom e-shope, V prípade, že si želáte svoje údaje z nášho systému vymazať, kontaktujte nás z predmetného emailu na adresu info@bluewater.help. Vaše údaje budú odstránené.

Registráciou nám udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a na nasledovné marketingové oslovovanie s prípadnými ponukami. V súlade s § 28 zákona máte právo požadovať informáciu o spracovaní vašich osobných údajov, a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 428/2002 Z.z. elektronickou poštou na adrese info@bluewater.help.