3 NAJWIĘKSZE PROBLEMY ŚRODOWISKOWE Z KTÓRYMI PRZYJDZIE SIĘ NAM ZMIERZYĆ

Jakie są 3 największe problemy środowiskowe, przed którymi stanie ludzkość w 2022 roku?

Kryzys klimatyczny

Globalne ocieplenie jest prawdopodobnie największym problemem środowiskowym, z jakim borykamy się jako ludzkość, a jednocześnie tym, na który najczęściej przymykamy oko. Globalny wzrost temperatury wynosi obecnie około 1,1°C. Wydaje się niedużo? Taki wzrost temperatury powoduje, że zjawiska pogodowe, takie jak burze, powodzie, huragany, fale upałów i susze związane z dużymi pożarami, stają się coraz bardziej intensywne, częstsze i występują w miejscach, gdzie do tej pory nie były powszechne. Naukowcy ostrzegają, że nawet gdybyśmy natychmiast zaprzestali emisji gazów cieplarnianych, globalna temperatura nadal by rosła. A im później ograniczymy emisje, tym bardziej katastrofalne będą konsekwencje.

Wylesianie i utrata różnorodności biologicznej

Wyobraź sobie, że co godzinę na naszej planecie wycinane są lasy wielkości około 300 boisk piłkarskich. Jeśli wylesianie nie ustanie, całkowite zniknięcie lasów zajmie 100 lat. Główną przyczyną wylesiania jest rolnictwo, z czym wiąże się również inna, bardzo smutna statystyka. Właśnie teraz, na naszych oczach, dzieje się szóste masowe wymieranie dzikiej przyrody. Istnieje ponad 500 gatunków zwierząt lądowych na skraju wyginięcia, które prawdopodobnie całkowicie znikną w ciągu 20 lat.

Zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi

Podczas gdy w latach pięćdziesiątych XX wieku produkowano „tylko” około 2 milionów ton tworzyw sztucznych rocznie, najnowsze dane wskazują na roczną produkcję ponad 400 milionów ton. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że ok. 90% tworzyw sztucznych w ogóle nie jest poddawanych recyklingowi, a plastikowa butelka może się rozkładać do 450 lat, uzyskujemy przynajmniej przybliżone pojęcie o tym, jak nasza planeta jest obecnie „zarażona” tworzywami sztucznymi i jakie mamy perspektywy na przyszły. Aby to zilustrować, naukowcy szacują, że do 2050 roku w oceanach będzie więcej plastiku niż ryb.

Zanieczyszczenie plastikiem jest jednym z powodów, dla których wprowadziliśmy na rynek wodę w puszkach. Puszka wykonana z aluminium może być poddawana recyklingowi w nieskończoność bez utraty jakości. A co ważniejsze, aluminium nie tylko nadaje się do recyklingu, ale jest głównym recyklatem. Jest to cenny towar, dlatego stopień recyklingu sięga nawet 70%, co czyni aluminium jednym z najczęściej poddawanych recyklingowi materiałów na naszej planecie.