Balená pitná voda. Nesýtená.
Zloženie: pitná voda.
Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia a mrazu.

KATIÓNYANIÓNY
Ca2+84,5 mg/lCl5,4 mg/l
Mg2+5,77 mg/lNo37,7 mg/l
Na+2,21 mg/lSO43-5,2 mg/l
K+0,93 mg/lpH7,5

Množstvo celkových rozpustených látok: 255 mg/l

Chceš vedieť viac?

Prečítaj si odpovede na najčastejšie otázky v sekcii FAQ.